O Fundacji

FUNDACJA OBUDŹ NADZIEJĘ


Misja i Cele:
Fundacja OBUDŹ NADZIEJĘ to organizacja non-profit, oddana pomocy dzieciom z trudnych środowisk oraz wspieraniu instytucji dbających o dobro najmłodszych. Nasza misja obejmuje wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, propagowanie sportu jako narzędzia rozwoju osobistego, a także aktywną pomoc społeczności lokalnej.


Działania na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży:
Fundacja aktywnie angażuje się w rozwój fizyczny i umysłowy dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów, turniejów oraz obozów sportowych. Stawiamy na równość edukacyjną, oferując stypendia, korepetycje i kursy dokształcające dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.


Znaczenie Sportu w Rozwoju Młodego Człowieka:
Sport jest nieodłączną częścią naszej działalności, ponieważ kształtuje nawyki, umiejętności, oraz sprzyja rozwojowi osobniczemu. Poprzez inicjatywy sportowe dążymy do budowania zdrowych relacji społecznych, wzmacniania tożsamości, oraz prewencji działań przestępczych i używania substancji psychoaktywnych.


Wsparcie dla Rodzin i Społeczności Lokalnej:
Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do obszaru sportowego. Angażujemy się również w pomoc dla biednych dzieci, prowadząc dom sąsiedzki, klub kibiców Niepełnosprawnych LG, dom samotnej matki na Orunii oraz oferując mieszkania wspomagane dla byłych wychowanków domów dziecka. Wspieramy również seniorów i osoby niepełnosprawne, dbając o ich integrację z lokalną społecznością.


Zaangażowanie Społeczności:
Fundacja OBUDŹ NADZIEJĘ opiera swoją działalność na współpracy z lokalną społecznością. Wspólnie tworzymy miejsce, gdzie każde dziecko ma szansę na wsparcie, rozwój i odkrywanie swojego potencjału.
Dołącz do Naszej Misji – OBUDŹ NADZIEJĘ razem z nami!

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Obudź Nadzieję