My kontra koronawirus. Walka trwa!

Świadomi trudności jakie choroba Covid 19 wywołała w każdej sferze życia publicznego już jakiś czas temu Fundacja Obudź Nadzieję, wraz z Partnerami i Wolontariuszami, włączyła się do walki z jej skutkami.

Na terenie Gdańska zainicjowaliśmy z szereg działań adresowanych do lokalnej społeczności m.in.:

• dostarczanie paczek z żywnością najbiedniejszym rodzinom i seniorom
• dostarczanie pieczywa i obiadów do domów seniorów, żeby nie musieli wychodzić z domu
• uruchomienie dyżuru Wolontariusza, który przyjmuje telefoniczne prośby o wsparcie (zrobienie zakupów, dostarczenie obiadu, komputera i inne)
• przekazanie 8. komputerów dzieciom z ubogich rodzin, sprzęt umożliwia udział w lekcjach online czy odrabianie pracy domowej
• dystrybucję „pakietów bezpieczeństwa” z instrukcjami, maseczką, rękawiczkami ochronnymi (i życzeniami świątecznymi) dla gdańskich seniorów
• robienia zakupów osobom starszym i przebywającym w kwarantannie
• udzielania wsparcia psychologicznego przez telefon i kanały social media osobom zgłaszającym się do Fundacji
• koordynację działań Wolontariuszy, Partnerów, firm, organizacji i osób prywatnych włączającym się w działania na rzecz lokalnej społeczności i zgłaszających swoją gotowość pomocy.

Tak dużego zakresu działań nie udałoby się zrealizować gdyby nie Wolontariusze i Partnerzy Fundacji. Serdecznie dziękujemy za okazane serce i jedność w obliczu nowych wyzwań, przed którymi postawiono nas wszystkich.

Może Ci się również spodoba