Mieszkanie Chronione

Od 01 stycznia 2013 roku Fundacja Obudź Nadzieję realizuje zadanie publiczne, przy wsparciu z dotacji Miasta Gdańska za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pt. „Prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 usamodzielnionych wychowanków, w lokalu znajdujacym się w zasobach Miasta Gdańska przy ul. Brzegi 55”.

W lokalu o powierzchni 120 m², umeblowanym i wyposażonym w niezbędne sprzęty znajdują się trzy dwuosobowe pokoje mieszkalne, salon i aneks kuchenny oraz łazienka.

Wsparcia wieloaspektowego mieszkańcom udziela dwóch opiekunów oraz zespół specjalistów składający
się z psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego.

Mieszkanie chronione jest miejscem czasowego pobytu, przygotowującym osoby wymagające wsparcia
do samodzielnego życia w otwartej społeczności, przystanią dającą właściwe warunki do kontynuowania nauki. Daje dobre podstawy do startu w dorosłe i odpowiedzialne życie.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wsparcia oferowanego w mieszkaniu chronionym pełnoletnich wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki, głównie rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze, którzy nie mają możliwości powrotu do rodziny, a zamierzają kontynuować naukę i pod skrzydłami specjalistów przygotowywać się do pełnienia ról społecznych.

 

W 2014 roku został zrobiony generalny remont mieszkania. Projekt pod nazwą KOLORUJEMY został zrealizowany dzięki zaangażowaniu Kibiców i Podopiecznych Fundacji Obudź Nadzieję. Dziękujemy!