Fundacja Obudź Nadzieję z Gdańska :

Dlaczego warto pomagać właśnie nam? Skala potrzeb jest ogromna, a podopieczni Fundacji „Obudź Nadzieję” to:

  • 100 podopiecznych Fundacji „Obudź Nadzieję” z gdańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieciom w potrzebie z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Dzieci ze środowisk biednych, patologicznych z różnych dzielnic Gdańska.
  • Dzieci ze szkół SP16 i SP61 (m.in. paczki świąteczne, na dzień dziecka i pomoc materialna uczniom).
  • 150 uczestników Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Lechia Gdańsk, dla których staramy się stworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
  • Kilkuset uczestników zajęć i turniejów sportowych organizowanych przez Fundację, które pozwalają na rozwijanie pasji i zdrowego stylu życia.
  • domu samotnych matek z dziećmi, aby zapewnić im stabilne warunki życia i wsparcie w trudnych sytuacjach.
  • Wsparcie prowadzonych przez fundacje mieszkań wspomaganych dla byłych wychowanków z pieczy zastępczej, pomagając im w samodzielnym życiu po opuszczeniu placówek opiekuńczych.
  • Seniorzy w trudnej sytuacji życiowej , oraz wsparcie osób niepełnosprawnych.

Dostęp do informacji o wykorzystaniu środków: Jesteśmy transparentni w zarządzaniu środkami. Nasi wspierający będą regularnie informowani na Facebooku i stronie internetowej fundacji o tym, w jaki sposób ich wsparcie przyczynia się do realizacji celów Fundacji.