Do gry rusza Futbolowy Gdańsk

Projekt realizowany przez Fundację Obudź Nadzieję finansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Głównym celem inicjatywy jest szeroko pojęta profilaktyka społeczna realizowana przez promocję sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gdańska. Działania te fundacja adresuje w szczególności do młodych osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak: podopiecznych domów dziecka, domów integracyjnych, dzieci z ubogich rodzin, rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, rodzin, w której członek rodziny poddany jest lub był karze penitencjarnej i innych podopiecznych samorządowych instytucji wsparcia społecznego.

W ramach projektu nasi mentorzy, trenerzy i wychowawcy organizują różne formy aktywnego spędzania czasu dla  dzieci  i młodzieży. Prowadzone zajęcia sportowe przynoszą wielorakie korzyści ponieważ ruch pozytywnie wpływa na rozwój człowieka, jego sprawność ruchową i formę psychiczną. Pod szyldem Futbolowy Gdańsk regularnie odbywają się:

  • turnieje piłkarskie
  • treningi piłkarskie
  • zajęcia sportowe dla młodszych mieszkańców Oruni i Przeróbki
  • zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Zobacz film „Mistrzostwo nosisz w sobie”

W roku 2018 odbyło się 5 turniejów dla dzieci i młodzieży
w ramach Projektu „Futbolowy Gdańsk.
W turniejach uczestniczyło około 1500 uczestników a zawody odbyły się w terminach: 18 maj, 6 czerwiec, 9 wrzesień, 18 listopad i 3 grudzień.

Do 18 maja uczniowie mogą zgłaszać drużyny, które będą rywalizować w piątej edycji turnieju piłki nożnej dla gimnazjalistów „Futbolowy Gdańsk”. Rozgrywki rozpoczną się w środę 18 maja o godz. 9.00 na Oruni.

W turnieju „Futbolowy Gdańsk” mogą wziąć udział uczniowie gdańskich szkół gimnazjalnych z klas I – III. Swoją drużynę zgłosić mogą zarówno chłopcy jak i dziewczęta, którzy z własnej inicjatywy chcą rozwijać swoje piłkarskie pasje. Turniej zostanie rozegrany w środę 18 maja na boisku przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Smoleńska 5/7). Pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 9.00.

Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są do środy 18 maja do godziny 9.00. Drużyna zgłasza się do rozgrywek bezpośrednio u Realizatora Projektu drogą internetową (e-mail: futbolowy@gdansk.gda.pl) lub telefonicznie u Koordynatora Projektu pod numerem telefonu: 58 / 323 67 75.

W turnieju przewidziano udział maksymalnie 20 drużyn. Drużyna liczy 6 osób z bramkarzem. Mecz trwa 10 minut. W grze obowiązują przepisy FIFA.

Regulamin Futbolowy Gdańsk 2016 (173.5 KB)
Karta zgłoszenia drużyny 2016 (37 KB)

1660 bramek
Do tej pory w 4 edycjach turnieju Futbolowego Gdańska udział brało  58 drużyn, które strzeliły 1660 bramek. 

Co roku w Gdańsku organizowane są także  okolicznościowe turnieje piłki nożnej (z okazji dnia dziecka, w czasie ferii, wakacyjnego wypoczynku), w których łącznie wzięło udział ponad 300 zespołów piłkarskich i zdobyto ponad 2000 bramek.