Tylko i aż 1,5 %

Fundacja Obudź Nadzieję koncentruje się na poprawie jakości życia
dzieci i młodzieży z najuboższych środowisk i domów dziecka w Gdańsku. Czytaj więcej…
Zapraszamy do budowy lepszej przyszłość naszego miasta!

Rozliczając PIT przekaż 1,5 % wpisując KRS: 0000324403

Lub przekaż 1,5% On-line

https://www.e-pity.pl/pity-2023/akcja-e-life-jeden-procent-2024-KRS-0000324403

Cieszymy się ogromnie, że apel wielu Organizacji Pożytku Publicznego został wysłuchany. Efektem wspólnie podjętych działań przez organizacje pozarządowe jest 1,5% dla OPP!
13 czerwca Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta zawiera m.in. przepisy podwyższające dotychczasowy 1% dla OPP do 1,5%.
Mimo że nowe przepisy podatkowe wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP będzie można obliczać od wynagrodzeń uzyskiwanych począwszy od 1 stycznia 2022 r. (tzn. za cały rok).