Podsumowanie 2019 roku. Działania Fundacji Obudź Nadzieję współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Turnieje Piłkarskie dla dzieci

Dzielnicowe Centra Sportu oraz Fundacja Obudź Nadzieję przez organizację turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży promują i nagradzają uprawianie sportu. Przeprowadzone dotychczas imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców Gdańska.  Najlepsze drużyny turnieju odebrały imponujące puchary, a wszyscy uczestnicy turnieju, pamiątkowe medale. Wyjątkową atmosferę rozgrywek zapewnił dobrze zaopatrzony bufet 😊    

  

„Futbolowy Gdańsk”

Projekt realizowany przez Fundację Obudź Nadzieję finansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Głównym celem inicjatywy jest szeroko pojęta profilaktyka społeczna realizowana przez promocję sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gdańska. Działania te fundacja adresuje w szczególności do młodych osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak: podopiecznych domów dziecka, domów integracyjnych, dzieci z ubogich rodzin, rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, rodzin, w której członek rodziny poddany jest lub był karze penitencjarnej i innych podopiecznych samorządowych instytucji wsparcia społecznego.

W ramach projektu nasi mentorzy, trenerzy i wychowawcy organizują różne formy aktywnego spędzania czasu dla  dzieci  i młodzieży. Prowadzone zajęcia sportowe przynoszą wielorakie korzyści ponieważ ruch pozytywnie wpływa na rozwój człowieka, jego sprawność ruchową i formę psychiczną. Pod szyldem Futbolowy Gdańsk regularnie odbywają się:

  • turnieje piłkarskie
  • treningi piłkarskie
  • zajęcia sportowe dla młodszych mieszkańców Oruni i Przeróbki
  • zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Międzypokoleniowy Turniej w Dwa Ognie

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla babć, dziadków i wnucząt odbyły się w październiku i w listopadzie 2019 roku, w Hali Sportowej. Spotkania zorganizowaliśmy w ramach obchodów „Gdańskich Dni Seniora”. Nagrody i poczęstunek dla uczestników imprezy współfinansowane były ze środków Miasta Gdańsk.

 

 

 

Samorządowy Program Teleopieki Senioralnej

Fundacja Obudź Nadzieję jest partnerem Urzędu Miejskiego oraz Fundacji Gdańskiej przy realizacji Gdańskiego Modelu Teleopieki Domowej. Projekt dedykowany seniorom, ułatwia dostęp osobom starszym do szybkiego kontaktu z osobistym teleopiekunem. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, senior w szybki i przystępny sposób („opaska życia”) wysyła prośbę o pomoc do  służb medycznych.

Mieszkanie Chronione

Od 2013 roku Fundacja Obudź Nadzieję realizuje zadanie publiczne, przy wsparciu z dotacji Miasta Gdańska za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pt. „Prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 usamodzielnionych wychowanków, w lokalu znajdującym się w zasobach Miasta Gdańska.

Kibice Razem Lechia Gdańsk

Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W ramach inicjatywy organizowana są cykliczne wydarzenia rozrywkowo – sportowe m.in.: integracyjne wyjścia kibiców, sympatyków i podopiecznych fundacji na mecze Lechii Gdańsk, wspólne wycieczki wyjazdowe na mecze reprezentacji Polski w piłkę nożną, turnieje piłkarskie dla różnych grup wiekowych, okolicznościowe konkursy plastyczne dla dzieci, wycieczki rowerowe, dzielnicowe festyny integracyjne dla lokalnej społeczności, spotkania z ciekawymi osobistościami.

   

 

 

 

 

 „Projekt Kibice Razem stawia sobie za cel zminimalizowanie predyspozycji do stosowania przemocy fizycznej, a także przekonań o charakterze rasistowskim wśród polskich kibiców piłkarskich za pomocą długoterminowej pracy edukacyjno – pedagogicznej polegającej na bezpośrednim i codziennym kontakcie z grupą docelową. W ramach projektu wspierane będą pozytywne wzorce kibicowania, a także tendencje zmierzające do demokratyzacji środowiska kibiców, jego upodmiotowienia i wyzwolenia z dominacji grup o charakterze chuligańskim.”

Może Ci się również spodoba