Organy Fundacji

RADA FUNDACJI
Przewodniczący Rady Fundacji

 

CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI
Dariusz Krawczyk

 

ZARZĄD FUNDACJI
Prezes  Vice Prezes
 

Marzena Gromada – Sówka