Organy Fundacji

RADA FUNDACJI
Przewodniczący Rady Fundacji

 

CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI

 

ZARZĄD FUNDACJI
Prezes Kanclerz  Vice Prezes
 

Marzena Gromada – Sówka