Dom Sąsiedzki na Przeróbce „Bajkowy Świat”

W Gdańsku przy ulicy Bajki mieszka Bajkowy Świat…

     W tym Domu Sąsiedzkim mieszkańcy Przeróbki i Stogów są najważniejsi. To z nimi stworzyliśmy miejsce, które wspiera:

  • działania lokalnej społeczności
  • integrację sąsiedzką
  • tworzenie poczucia wspólnoty dzielnicowej
  • aktywizację mieszkańców.

Każda bajka ma swój początek…

      Koncepcja i model funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego zostały wypracowane, na bazie działań animacyjnych zapoczątkowanych w 2017 r., przez realizację projektu: „Silne sąsiedztwo – aktywna dzielnica”. Projekt ten umożliwił głębsze zbadanie potrzeb społecznych oraz analizę sytuacji w dzielnicy. Wyciągnięte wnioski pozwoliły nam na dobranie do oferty domu sąsiedzkiego odpowiednich zajęć, animacji i wydarzeń. Z jednej strony wychodzących na przeciw oczekiwaniom mieszkańców. Z drugiej wymagających aktywnego zaangażowania ze strony mieszkańców. Zaangażowania rozumianego nie tylko jako uczestnictwo ale także współtworzenie czy samodzielną organizację!
     Dom Sąsiedzki Bajkowy Świat wychodzi działaniami także poza mury swojej siedziby, w teren. To właśnie tam często mamy szansę spotkać i zaprosić do siebie okolicznych mieszkańców. Razem z nimi przekonaliśmy się, że nasz dom jest bajkowy, nie tyko pod względem planowanego wystroju, ale również dzięki filozofii jak mu przyświeca: bajka, którą piszemy sami i mamy wpływ na jej przebieg.  Unikatowy element domu sąsiedzkiego, nieprawdaż?

W Domu Sąsiedzkim Bajkowy Świat mieszkańcy będą mogli:

  • spotkać swoich sąsiadów
  • uczyć się nawzajem nowych rzeczy
  • spotkać ludzi związanych z lokalną społecznością
  • zaangażować się działania „Bajki”
  • uczestniczyć w różnych grupach tematycznych / warsztatach / animacjach / kursach
  • realizować wewnętrzne mikro programy i projekty dla różnych grup społecznych.

Fundacja Obudź Nadzieję chce zaoferować ciekawe formy
wspólnego spędzania czasu dla młodzieży, dorosłych i seniorów.
Uzupełniając się wzajemnie możemy wzbogacać swoje życie.

 

„Przyjechał goniec i bajki koniec!”

Do zobaczenia w realu! 😊

Dom Sąsiedzki Bajkowy Świat

Gdańsk, ul. Bajki 8 A