Działalność

Bilans 2017

Sprawozdanie Finansowe 2016

Sprawozdanie Finansowe 2015

Sprawozdanie Finansowe 2014
Sprawozdanie Merytoryczne 2014

Sprawozdanie Finansowe 2013
Sprawozdanie Merytoryczne 2013

Sprawozdanie Finansowe 2012
Sprawozdanie Merytoryczne 2012

Sprawozdanie Finansowe 2011
Sprawozdanie Merytoryczne 2011

Sprawozdanie Finansowe 2010
Sprawozdanie Merytoryczne 2010

Sprawozdanie Finansowe 2009
Sprawozdanie Merytoryczne 2009

 

Fundacja OBUDŹ NADZIEJĘ, jest organizacją pozarządową
o charakterze non-profit, której celem jest pomoc dzieciom
z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią
czy wykluczeniem społecznym, a także wsparcie instytucji
pozarządowych, publicznych (w szczególności domów dziecka)
ściśle związanych z działalnością
mającą na celu polepszenie bytu dzieciom.

Wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej
dzieci i młodzieży po przez inicjowanie i organizowanie
zawodów, turniejów, obozów sportowych
jak i zapewnienie stypendiów, korepetycji
i kursów dokształcających dla najbardziej potrzebujących.

Sport zaspokaja wiele potrzeb, zwłaszcza młodego człowieka.
Kształtuje prawidłowe nawyki i umiejętności, hartuje, sprzyja rozwojowi osobniczemu
i zaspokaja potrzeby psychologiczne.
Walory uprawiania sportu są ogromne i nieograniczone.
Kultura fizyczna pomaga w prawidłowym kształtowaniu relacji w grupie,
pomaga określać własną tożsamość, zapobiega działalności przestępczej,
obniża skłonności do szkodliwych używek, łagodzi agresywność,
poprawia zachowania i motywację do nauki.
Dlatego też fundacja „OBUDŹ NADZIEJĘ” jest organizacją,
której głównym celem działania jest promocja sportu wśród dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Do tej pory zorganizowaliśmy dla dzieci wiele turniejów, obozów oraz zajęć sportowych,
a także kwesty i zbiórki pieniędzy dla ciężko chorych dzieci.